heineken ขวดใหญ่

บรรจุ ขวดใหญ่ 12 ขวด:ลัง | ราคาลัง 1010 บาท

รหัสสินค้า: BEHENEEN1010ขวดใหญ่ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ขนาดบรรจุ ขวดใหญ่

ราคาต่อลัง 1010-.
บรรจุลังละ 12- ขวด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดบรรจุ

คุณอาจจะชื่นชอบ…